Gemeenteraad


Burgemeester

Politie, brandweer,
integrale veiligheid, dienstverlening, burgerzaken, personeel, intergemeentelijke en internationale samenwerking, communicatie en de algehele coördinatie van het beleid.


Schepen van cultuur en vrije tijd

cultuur, bibliotheek, sport, De Mosten, toerisme, buurten en vrijwilligerswerk, ICT en informatiebeheer


Schepen van ondernemen

economie, sociale economie, middenstand, horeca, land-en tuinbouw, city marketing, evenementen en dierenwelzijn


Schepen van openbare werken

Wegen, gebouwen, monumenten, rioleringen, nutsvoorzieningen en verkeer. hij zit ook het BCSD voor, het comité dat beslist over individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en integratie.


Raadslid Gemeenteraad


Raadslid Gemeenteraad


Raadslid Gemeenteraad


Raadslid Gemeenteraad


Raadslid Gemeenteraad


Raadslid Gemeenteraad


Raadslid Gemeenteraad

Bijzonder comité voor de sociale dienst


Voorzitter Bijzonder comité


Raadslid Bijzonder comité


Raadslid Bijzonder comité


Raadslid Bijzonder comité