“Wij leven voor lokaal ondernemen.”

Iedereen die een constructief initiatief neemt, verdient onze steun: de ondernemer of de handelaar, maar ook de jongere die een fuif of sportactiviteit organiseert of de senior die een petanquetoernooi opzet. Tewerkstelling creëren voor iedereen, door nieuwe bedrijven en technologieën aan te trekken, met aandacht voor nieuwe werkvormen, en bestaande bedrijven blijven steunen, o.a. door rechtszekerheid te bieden. HOOGSTRATEN LEEFT ontwikkelt een visie op de handel met als uitgangspunt het versterken en ondersteunen van het handelsaanbod in de kernen van Hoogstraten.

Economie, landbouw en tewerkstelling:

 • Verdere uitbouw van het ondernemersloket, waar de ondernemer terecht kan, waar hij antwoorden vindt op zijn vragen, waar meegedacht wordt naar oplossingen.
 • Snelle en efficiënte verwerking van de vergunningsaanvragen.
 • Aandacht voor een “start-up-lab”, waar startende ondernemers in de watten gelegd worden.
 • Het ondersteunen van plaatselijke ondernemers ligt ons nauw aan het hart. We zetten ons in om zoveel mogelijk lokaal aan te kopen.
 • Er dient werk gemaakt te worden van het promoten van Hoogstraten als geheel, eventueel via City Marketing, met winkels, horeca, erfgoed, natuur… Ze werken complementair.
 • Niet alleen inzetten op de klassieke manier van werken, maar ook op de nieuwe trends zoals daar zijn: shared offices, flex-werkplekken, faciliteren van nieuwe werkvormen.
 • Rechtszekerheid voor bedrijven is cruciaal. Zij moeten zich veilig voelen om in Hoogstraten te investeren.
 • De familiale land- en tuinbouwbedrijven liggen ons nauw aan het hart. Daarom willen we hen steunen om op een milieuverantwoorde wijze hun rendabiliteit te verhogen en hun plaats te verstevigen.
 • Tewerkstelling dicht bij huis dient gestimuleerd, met goede aansluitingen van het openbaar vervoer.
 • Langdurig werklozen kansen geven om in het reguliere arbeidscircuit te komen.
 • Een proper Hoogstraten: aandacht voor hygiëne ook op de bedrijventerreinen.
 • Mogelijkheid onderzoeken voor gratis wifi binnen de dorpskernen.
 • Zoeken naar een optimale oplossing voor de Busterminal.
 • Samenwerking tussen bedrijven en cultuur & sport bevorderen.
 • Maandelijkse markt uitbreiden (wekelijks?).
 • Een echte waardevolle kerstmarkt op de Vrijheid.
 • Ook terrassen op de Vrijheid aan de oostkant, wel zo veel mogelijk parking houden.
 • Meer fietsenstallingen op de Vrijheid.
 • Zorgen voor toegankelijke industriezones en transportzone.

Ruimtelijke ordening

 • Snelle en efficiënte verwerking van vergunningsaanvragen.
 • Verantwoord creëren van betaalbare bouwgronden, in elke deelgemeente.
 • Inzetten van het gemeentelijk grondfonds om meer sociale woongelegenheden en sociale bouwkavels te realisten en/of betaalbaar te maken.
 • Aandacht voor avontuurlijke speelpleintjes in verkavelingen en uitnodigende wandel- en fietsverbindingen voor die verkavelingen.
 • Onderhoudsvriendelijke en streekeigen openbare groenvoorzieningen.
 • Goed onderhouden en attractief maken van bestaande speelpleintjes.
 • Het mogelijk maken van nieuwe woonvormen zoals co-housing.
 • Uitstippelen van een duidelijk appartementenbeleid.
 • Bij een levendig Hoogstraten horen aantrekkelijke dorpskernen.
 • Nieuwe bouwgelegenheden door inbreiding van de dorpskern.
 • De gemeentelijke milieuraad en Gecoro volwaardig betrekken bij het implementeren en de periodieke evaluatie van de Vlaamse verordeningen op plaatselijk niveau.

Nutsvoorzieningen

 • Ervoor zorgen dat elke woning kan aangesloten worden op het rioleringsnet, via drukriolering.
 • De mogelijkheid bekijken om het rioleringsnet opnieuw in eigen beheer uit te baten, teneinde de kosten beter onder controle te houden.
 • Blijven stimuleren en opleggen regenwateropvang
 • Iedereen moet toegang hebben tot het telecommunicatienetwerk.

 

Lianne Snoeijs

“De Hoogstraatse aardbei, de lekkerste van de hele wereld!”

Piet Van Bavel

“Hoogstraten moet een veilige haven zijn om in te investeren.”

 

Jos Martens

“Ondernemerschap stimuleren!”

Katrien Brosens

“Initiatief en durf steunen.”

 

Patrick Melis

“Koop lokaal: eerlijk, heerlijk.”