“Wij leven om voor u te zorgen.”

Er zijn heel wat zorgbehoeften in onze maatschappij, in Hoogstraten. Wij zetten ons in voor een kwalitatief hoogstaand onderwijs, omdat dit enorm belangrijk is voor de ontwikkeling van onze jeugd. Onze aandacht gaat tevens volop naar onze senioren, die ons respect verdienen. Ook mensen die het moeilijk hebben, vergeten we niet en kunnen voluit op ons rekenen.

Onderwijs

 • Ondersteunende maatregelen voor zowel het Vrij als het Gemeentelijk onderwijs uitbreiden i.f.v. sport- en culturele activiteiten.
 • Het IKO en de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen alle steun geven om het nieuwe Decreet tot uitvoering te brengen, bijv. samenwerkingen stimuleren tussen de verschillende culturele actoren.
 • Verder invoeren van tablets.
 • Betaalbaar onderwijs voor iedereen.
 • Verder verbeteren van de huisvesting van de scholen, op de meest energiezuinige manier.
 • Blijven stimuleren van het structureel overleg tussen de gemeentelijke en de vrije basisscholen.

Kinderopvang

 • Voor- en naschoolse kinderopvang vanuit de stad organiseren over de onderwijsnetten heen en capaciteit van de bestaande vakantieopvang uitbreiden.
 • Voldoende plaatsen voor kinderopvang is dringend noodzakelijk.
 • Uitbreiden van de werking van ‘Vakantie in Hoogstraten’ (Vlieg-Uit, speelpleinwerking en kampen), en dit zowel wat het aantal activiteiten als de duur van de activiteiten betreft.
 • Mogelijkheid onderzoeken voor avondopvang en kinderhotel voor nacht- en weekendopvang.

Senioren

 • Ervoor zorgen dat senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen: mantelzorg blijvend ondersteunen, huisbezoeken intensifiëren, …
 • Uitbreiden capaciteit bejaardenwoningen.
 • Armoede en vereenzaming verder bestrijden.
 • Logistieke ondersteuning van de seniorenverenigingen.
 • Dienstencentra in Meer en Meerle definitief uitwerken.
 • Ondanks wijzigingen in OCMW-structuur, toch blijvende en voldoende aandacht voor typische OCMW-structuren zoals WZC (woonzorgcentrum)- Dagopvang – Kortverblijf – Assistentiewoningen – Homiva – Bejaardenwoningen – Dienstencentra – sociale dienst – ….
 • Mantelzorg blijvend aanmoedigen.
 • Opteren voor nieuwbouw met bijhorende dienstverlening en assistentiewoningen voor het oude rusthuis.
 • Ondersteunen en begeleiden van de vrijwilligerswerking van het woonzorgcentrum en de dienstencentra en waardering voor het vrijwilligerswerk in het algemeen.

Oog voor iedereen:

 • Uitbreiden van de bestaande dienstverlening: bijv. openingsuren van h et stadhuis aanpassen.
 • Openbaar besxtuur: goede communicatie en transparantie naar burgers toe.
 • Vrijwilligerswerk stimuleren, aanmoedigen en waarderen.
 • Armoede en vereenzaming bestrijden door vrijwillige ervaringsdeskundigen aan te stellen.
 • G-sport en inclusief sporten stimuleren
 • Samenhorigheid: “Ken je buren”, samen met elkaar spreken om elkaar beter te leren kennen 
 • Verplaatsen mogelijk voor iedereen, ook voor mensen met een beperking (Handicar – DAV (dienst aangepast vervoer)- MMC (minder mobielen centrale)).

Brandweer, dienst 100 & ziekenvervoer:

 • Deze levensnoodzakelijke diensten blijven uitrusten met modern, direct inzetbaar materieel.
 • Motiveren van onze inwonders om de hulpdiensten te komen versterken als vrijwilliger of beroeps.
 • Grensoverschrijdende samenwerking verder uitbreiden.

Natasja Snels

“De jeugd is onze toekomst.”

Herman Snoeys

“Kwalitatief onderwijs voor iedereen.”

 

Marc Van Aperen

“Armoede past niet in een rijk Hoogstraten.”

Ann Tilburgs

“Kinderopvang: een plaats voor iedereen. “

 

Cindy Goossens

“Niemand is gemaakt om alleen te zijn.”