“Wij leven om Hoogstraten veiliger, toegankelijker en aantrekkelijker te maken.”

Verkeersveiligheid is een topprioriteit met o.a. aandacht voor veilige schoolomgevingen, verhoogde toegankelijkheid van voetpaden voor rolstoelgebruikers en kinderwagens en een betere verkeersdoorstroming. Daarnaast is het waarborgen van veilige straten en buurten één van de kerntaken van de overheid. Meer mensen op de fiets krijgen kan reeds een aanzet geven tot een oplossing voor het probleem van te veel auto’s…

Verkeer

 • Een globaal verkeerscirculatieplan uitvoeren om de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming te verbeteren, o.a. de mogelijkheden onderzoeken om het knelpunt Loenhoutseweg – Lodewijk De Konincklaan op te lossen (evt. rond punt).
 • Zo weinig mogelijk vrachtwagens in de buurt van scholen tijdens de begin- en einduren van de school.
 • Niet-plaatselijk zwaar verkeer bannen uit de dorpskernen.
 • Fietspaden naar alle deeldorpen en buurdorpen voorzien, o.a. Chaamseweg, Ulicotenseweg, Gelmelstraat, Mosten – Meersel-Dreef… en de bestaande fietspaden beter onderhouden.
 • Vlot en veilig verkeersparkeerbeleid met voldoende parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen voorzien in het stadscentrum.
 • Parkeerbeleid uitwerken in de industriezones.
 • Verkaveling Zuid-Oost Hoogstraten: ontsluiting langs nieuw aan te leggen weg met uit- en ingang langs Lodewijck De Konincklaan.
 • Ophalen van huisvuil en beleveren van handelszaken mijden tijdens de spitsuren; eventueel avond- en nachtophaling.
 • Het vernieuwde fietspad langs de Mark verlengen tot aan de Bredaseweg.
 • Mogelijkheid van “schoolstraten” verder onderzoeken.
 • Alle voetpaden in centra van de deeldorpen rolstoelvriendelijk en kinderwagenvriendelijk maken!!!
 • Sensibiliseren rond oversteken zebrapad
 • Goed onderhouden van voet- en fietspaden
 • Aandringen op “vroegere treinen” in station Noorderkempen
 • Gerichte controles op verkeersovertredingen, illegalen, alcohol- en druggebruik

Veiligheid:

 • Meer politiepatrouilles, ook ’s nachts en tijdens het weekend, eventueel anoniem.
 • Mobiele camera’s selectief inzetten tegen sluikstorten en vandalisme.
 • Het waarborgen van veilige straten en buurten is één van de kerntaken van de overheid.

Proper Hoogstraten:

 • Openbare toiletten in elk deeldorp, rolstoelvriendelijk.
 • Zwaar inzetten tegen sluikstorten en zwerfvuil.
 • Controle van het sluikstort teneinde daders terug te kunnen vinden.
 • Propere, nette dorpskernen.
 • Oplossen probleem van afval ed. in de transportzone.
 • Inzetten op “asbestvrij” maken van de gemeente.

Dierenwelzijn:

 • Hondenlosloopweide in elk deeldorp: socialiseren van mens en dier (met eigen hondenpoepzakjes!).
 • Een duidelijke verantwoordelijke, schepen, voor dierenwelzijn.

 • Uitwerken huisdierstickers voor brand.
 • De broodfokkers goed controleren.

 

Jan Hadermann

“opgeruimd staat netjes.”

Marleen De Vrij

“Hoogstraten kleurrijk en divers.”

 

Marta Gasiewska

“Het leven gaat niet over jezelf vinden, maar om jezelf te creëren.”

Johan Peeters

“Veiligheid primeert.”

 

Pim Van Der Linden

“Waarom gevaarlijk als het ook veilig kan?”