Ons programma bestaat uit 5 speerpunten

 

Speerpunt 1

“Wij leven om Hoogstraten veiliger, toegankelijker en aantrekkelijker te maken.”

Verkeersveiligheid is een topprioriteit met o.a. aandacht voor veilige schoolomgevingen, verhoogde toegankelijkheid van voetpaden voor rolstoelgebruikers en kinderwagens en een betere verkeersdoorstroming. Daarnaast is het waarborgen van veilige straten en buurten één van de kerntaken van de overheid. Meer mensen op de fiets krijgen kan reeds een aanzet geven tot een oplossing voor het probleem van te veel auto’s…

 

Speerpunt 2

“Wij leven om voor u te zorgen.”

Er zijn heel wat zorgbehoeften in onze maatschappij, in Hoogstraten. Wij zetten ons in voor een kwalitatief hoogstaand onderwijs, omdat dit enorm belangrijk is voor de ontwikkeling van onze jeugd. Onze aandacht gaat tevens volop naar onze senioren, die ons respect verdienen. Ook mensen die het moeilijk hebben, vergeten we niet en kunnen voluit op ons rekenen.

  

Speerpunt 3

“Wij leven voor lokaal ondernemen.”

Iedereen die een constructief initiatief neemt, verdient onze steun: de ondernemer of de handelaar, maar ook de jongere die een fuif of sportactiviteit organiseert of de senior die een petanquetoernooi opzet. Tewerkstelling creëren voor iedereen, door nieuwe bedrijven en technologieën aan te trekken, met aandacht voor nieuwe werkvormen, en bestaande bedrijven blijven steunen, o.a. door rechtszekerheid te bieden. HOOGSTRATEN LEEFT ontwikkelt een visie op de handel met als uitgangspunt het versterken en ondersteunen van het handelsaanbod in de kernen van Hoogstraten.

 

Speerpunt 4

“Wij leven voor een duurzame toekomst, met respect voor het verleden.”

Duurzaamheid is niet meer weg te denken in de huidige samenleving. En dat geldt zowel voor jeugd, cultuur, natuur en milieu. De jeugd is de toekomst, hen steunen en stimuleren is de logica zelve, niet alleen financieel, maar o.a. ook stimuleren van de samenhorigheid. Zij mogen van ons ook verwachten dat we ervoor zorgen dat ook hun kinderen en kleinkinderen nog kunnen genieten van onze mooie natuur, onze cultuur- en erfgoedstad en dit allemaal in een leefbaar milieu.

 

Speerpunt 5

“Wij leven voor een gemeente met gezonde financiën en met gezonde burgers.”

Een financieel gezonde gemeente is een gemeente die haar huishouden op orde heeft. Dat is voor ons een topprioriteit. De openstaande schuld verder afbouwen blijft een absolute vereiste. Minstens even belangrijk vinden wij een goede gezondheid voor al onze burgers, oa via sportbeoefening. Komt daar bij de nodige inspraak en gelijke kansen, die zorgen voor de nodige geestelijke gezondheid.