Raadslid BCSD

Rondeelweg 1 – Meerle
0495/76 38 45
natasja.snels@hoogstratenleeft.be

Bij de nieuwe bestuursverkiezingen, heb ik het vertrouwen van de partij gekregen om de komende zes jaar op te treden als hun partijvoorzitter. Ik zal er bijgevolg alles aan doen om, samen met onze fractie, het voor alle inwoners nog aangenamer te maken in ons Hoogstraten.

Daarnaast ben ik lid van het bijzonder “Comité Sociale Dienst” en afgevaardigde voor Hoogstraten LEEFT in het beheersorgaan  van de bibliotheek.

Na de afgelopen zes jaar gezeteld te hebben als OCMW-raadslid, liggen de noden van het OCMW mij nog steeds nauw aan het hart. Ik zal deze tijdens de huidige legislatuur secuur opvolgen en mee zoeken naar haalbare oplossingen ten voordele van de zwaksten uit onze samenleving!

Uiteraard volg ik, als partijvoorzitter, de dossiers die besproken worden tijdens de gemeenteraad en de colleges mee op. 

Kortom, een hele boterham! Maar ik zet me met veel enthousiasme en plezier in voor de Hoogstraatse burger!