WORD DIT JAAR LID VOOR SLECHTS € 5 

Beste mensen,

Heb je sympathie voor HOOGSTRATEN LEEFT? Wens je onze partijwerking te steunen? Wil je bijdragen aan de groei van onze partij? Wil je actief het gemeentebeleid mee helpen bepalen? Wil je dat Hoogstraten nog meer lééft? Heb je misschien nog een andere goede reden…..?

Word dan nu lid van HOOGSTRATEN LEEFT.
Voor een jaarlijkse bijdrage van slechts 5 euro ben je lid vanaf nu …… tot eind december 2018! Je wordt dan ook uitgenodigd op onze jaarlijkse Algemene Vergadering.

Schrijf meteen € 5 per lid over naar BE16 6456 8305 8574 op naam van HOOGSTRATEN LEEFT (vermeld aub de namen van de leden) of neem contact op met één van onze mandatarissen.

ALVAST HARTELIJK DANK EN WELKOM bij HOOGSTRATEN LEEFT !

Met vriendelijke groeten,

Marc Van Aperen
Voorzitter HOOGSTRATEN LEEFT
Meerleseweg 16
2321   Hoogstraten+32 473 777 366

marc.vanaperen@hoogstratenleeft.be