Schepen openbare werken | voorzitter BCSD

68 jaar
Chaamseweg 57A – Meerle
0476 45 81 24
jos.martens@hoogstratenleeft.be

Ik ben 68 jaar en gehuwd met May Michielsen. Ik heb 4 kinderen: Ilse, Leen, Gert en Chris. Ondertussen heeft onze familie 10 kleinkinderen, waar ik ontzettend trots op ben.

Van OKRA Meerle en van de KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten) Meerle/Meer/Meersel-Dreef ben ik voorzitter. Ik zetel in het bestuur van het kerststallencomité van Meerle.

Mijn hobby’s zijn: biljarten, voetbal, tennis kijken, reizen en regelmatig een terrasje doen.

Ik mocht bijna 30 jaren in de gemeenteraad zetelen en ben 12 jaren schepen van openbare werken geweest.
Deze functie heb ik altijd met hart en ziel uitgeoefend! Ook in de volgende legislatuur?
Veilige fietspaden aanleggen naar elke deelgemeente, doortrekken fietspad naast de Marck, een efficiënte riolering voor iedereen, duurzame wegen, restauratie van historische gebouwen en …….. nog zoveel dingen meer wil ik verwezenlijken.

Met uw steun en vertrouwen, zal dit zeker lukken!