Tinnenpotstraat 48 – Hoogstraten
0474/09 48 76
johan.peeters@hoogstratenleeft.be

Onze ploeg zal zeker de gemaakte beloftes nakomen!

Ik ben er zeker van dat de huidige stadsraad vele positieve zaken zal realiseren.

Voor Hoogstraten-centrum kan ik mij inzetten in de dorpsraad van Hoogstraten.

Als secretaris van onze dorpsraad zal ik alle noden en zaken die naar voor worden gebracht door onze medeburgers doorgeven aan ons stadsbestuur.

Ik ben ervan overtuigd dat wij vele vragen tot een positief einde kunnen brengen.

Mijn mail staat steeds open voor al jullie vragen aangaande Hoogstraten centrum.

Beste groeten.