Raadslid gemeenteraad

Achteraard 3 – Minderhout
0478/12 16 26
ans.rood@hoogstratenleeft.be

Ans Lochten,  gemeenteraadslid  

Ik ben afgevaardigde vanuit “Hoogstraten Leeft” in de  gemeentelijke commissies:
– automatisering en digitalisering
– gemeentelijke en internationale samenwerking
– personeel
– lokaal dienstencentra en buurtwerk

Vanuit Hoogstraten Leeft zetel ik ook in de:
– raad van bestuur van de “Academie voor Woord, Muziek en Beeld”
– raad van bestuur “Kempische Heerd”

Voor al deze verantwoordelijkheden wil ik me inzetten, zodat alles goed werkt ten voordele van onze gemeenschap.

Onderstaande items vind ik belangrijk:
– goed personeel: de juiste vrouw / man op de juiste plaats
– zoveel mogelijk geautomatiseerd en gedigitaliseerd werken
– de blik op “de toekomst”
– grensoverschrijdend samenwerken i.f.v. noodplannen en rampscenario’s
– aandacht voor iedere bewoner in dienstencentrums en buurtnetwerken
– goed onderwijs met extra aandacht voor de werking in de “Academie voor Woord, Muziek
                en Beeld” zodat iedereen de kans krijgt om haar / zijn talenten te ontwikkelen

Daar ga ik ervoor !!