Raadslid gemeenteraad

Beulken 9 – Meer
0472 55 34 41
ann.fockaert@hoogstratenleeft.be

Dankzij uw steun en vertrouwen kan ik samen met mijn collega’s van “Hoogstraten Leeft” mij de komende 6 jaren opnieuw inzetten voor al onze inwoners.

Als lid van onderstaande commissies en raden probeer ik mijn steentje bij te dragen:

  • Politieraad:  preventie, verkeersveiligheid, handhaving, …
  • Commissie onderwijs: het is zeer belangrijk dat elk kind / elke volwassene de kans krijgt om zich te kunnen ontplooien.
  • Commissie openbare werken:   goed onderhoud van wegen, voet– en fietspaden, minder hinder bij werken, ……
  • Commissie Stede Akkers: de werking van het WZC, dagopvang, kortverblijf, Homiva, dienstencentra, bejaarden- en assistentiewoningen (opvolgen en zorgen dat alles vlot verloopt), mantelzorg behouden en stimuleren, ……..
  • Commissie personeel: iedereen moet zich goed voelen op de werkvloer, zo vormen we samen één hecht team.    
  • Sportraad: “Een gezonde geest in een gezond lichaam”. Kwaliteitsvolle sportinfrastructuur, sportclubs ondersteunen, verdere ontwikkeling van de Mosten, …..
  • Beheersorgaan cultuurcentrum: realisatie van een volwaardig, multifunctioneel cultuurcentrum.

Het gebeurt ook wel eens dat ik een collega moet vervangen in andere commissies zoals financiën, intergemeentelijke samenwerking, automatisatie, ruimtelijke ordening, comité “Wortel Kolonie”, “Bijzonder Comité Sociale dienst”, ……

Ik vind het ook zeer belangrijk om de collegeverslagen op te volgen en de gemeenteraden goed voor te bereiden.

Ik krijg de kans om nu al voor de 3de keer mee te mogen draaien! Het is voor mij nog altijd zeer duidelijk dat het niet meevalt om voor iedereen goed te doen.  Sommige mensen leven om te leren, anderen om te zorgen, te ondernemen of te creëren. Maar we leven allemaal om te genieten, om te bewegen en geraakt te worden. Laten we iedereen accepteren zoals hij is! Zo wordt het voor iedereen goed om te leven in onze prachtige stad.

Mijn deur staat altijd voor u open!!