PERSBERICHT Hoogstraten, 22 oktober 2018

NIEUW STADSBESTUUR MAAKT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE SCHEPENEN BEKEND

Amper één week na de verkiezingen hebben HOOGSTRATEN LEEFT en N-VA de bevoegdheden van de schepenen bekendgemaakt.

“We willen als één hecht team, samen met het voltallige personeel en alle betrokken partners, werken aan een stad waar het nog beter, aangenamer, gezelliger is om te wonen, te leven, te werken en zich te ontspannen,” zegt de nieuwe burgemeester Marc Van Aperen (HOOGSTRATEN LEEFT). Hij wordt zelf  wordt verantwoordelijk voor politie, brandweer, integrale veiligheid, dienstverlening, burgerzaken, personeel, intergemeentelijke en internationale samenwerking en de algehele coördinatie van het beleid.

Eerste schepen Michel Jansen (N-VA) wordt ‘schepen van stadsontwikkeling’. Michel wordt bevoegd voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieubeleid, natuurbeleid, duurzaamheid, erfgoed, trage wegen, water- en landschap, lucht- en waterkwaliteit.

Arnold Wittenberg (HOOGSTRATEN LEEFT) wordt het jongste lid van het nieuwe schepencollege. Arnold wordt ‘schepen van cultuur en vrije tijd’. Zijn bevoegdheden zijn sport, cultuur, bibliotheek, De Mosten, toerisme, verenigingen, buurten en vrijwilligerswerk, ICT en informatiebeheer.

Faye Van Impe (N-VA) is een nieuwkomer in de Hoogstraatse politiek. Faye wordt de nieuwe ‘schepen van jeugd en samenleving’. Ze wordt verantwoordelijk voor jeugd, onderwijs, preventieve gezondheid, inburgering, armoedebestrijding, wonen, samenleving en mondiale samenleving.

Katrien Brosens (HOOGSTRATEN LEEFT) is de tweede vrouwelijke schepen in het nieuwe stadsbestuur. Katrien wordt ‘schepen van ondernemen’ en haar bevoegdheden zijn economie, sociale economie, middenstand, horeca, land- en tuinbouw, city marketing, evenementen en dierenwelzijn.

Roger Van Aperen (N-VA) wordt ‘schepen van financiën en zorg’. Roger wordt bevoegd voor financiën, aankoopbeleid, woonzorg, thuiszorg, de lokale dienstencentra (LDC) en ouderenbeleid.

Jos Martens (HOOGSTRATEN LEEFT) wordt ‘schepen van stadsprojecten en -patrimonium’ en ‘voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)’. Jos wordt dus enerzijds bevoegd voor de wegen, gebouwen, monumenten, rioleringen, nutsvoorzieningen en verkeer. Anderzijds zit hij het BCSD voor, een comité dat nu nog werkt binnen het OCMW en dat per 1 januari geïntegreerd wordt in de gemeente. Het BCSD beslist o.a. over de individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.  

Voor meer inlichtingen:

Marc Van Aperen – 0473 777 366

Michel Jansen – 0479 92 17 45